...
BLOGI

Ortodontiline ravi kapedega

Ortodontiline ravi kapedega

Kaped – tänapäevane, esteetiline, kiire ning valutu ravimeetod

Kaped on biosobivast plastmassist valmistatud, väga õhukesed ja läbipaistvad, tugevad ja vastupidavad vormid. Kaped paigaldatakse kogu hambakaare peale ja neid saab suust igapäevaselt söömiseks ja hammaste puhastamiseks iseseisvalt eemaldada.

Ortodontia kapedega ei ole uus ravimeetod, vaid on välja töötatud juba 1960-ndatel aastatel. Alles viimase kümnendi jooksul on sellest saamas tänu teaduse ja tehnika kiirele arengule (digitaalsed tehnoloogiad: röntgenid, skännerid, printerid ja nende infot ühendav ning töötlev arvutustehnika; uudsed materjalid) levinuim ortodontilist ravi võimaldav süsteem.

Tänapäevases ortodontilises ravis kasutatakse erinevaid aparaate (nt breketid ja plaadid) ja teiste hambaravi harude (nt implantoloogia, ortognaatne kirurgia, proteetika) meetodeid. Ravi kapedega on võtnud selles võtmerolli. Kapedega ravi on võrreldav teiste ortodontilises ravis kasutatavate aparaatidega oma ravivõimaluste poolest, aga enim populaarsust on selline raviviis kogunud just tänu esteetilisele ja diskreetsele ning ka kiirele, valutule ja mugavale raviprotsessile.

Kaped on pea hoomamatud suus, kuna põhjustavad vähest hammaste tundlikkust ja sedagi vaid iga uue kape paaril esimesel päeval peale seda kui hambaid on liigutatud uutele positsioonidele. Kaped ei ole takistuseks rääkimisel ja söömisel ega hammaste puhastamisel, neid on lihtne iseseisvalt paigaldada ja eemaldada, ravi on kiire, täpne ja soodne. Ravimeetod on sobiv kõigile, kes mõistavad ravi toimimise mehhanismi ja on võimelised korrektselt järgima ravi õnnestumiseks antud juhiseid.

Kapedega ravi on sobiv ka lastele hammaste vahetumise alguse järgselt kuid valdavalt alustan sellises vanuses laste probleemi lahendamist müofunktsionaalse teraapiaga. Üldjuhul on müofunktsionaalne teraapia parim ajastada aktiivse kasvufaasi vanusevahemikku 6-10 eluaastat. Kasvu suunamise ja müofunktsionaalse tasakaalu loomise õnnestumisel selles vanusevahemikus, jääb ortodontilise ravi vajadus minimaalseks või parimal juhul puudub see üldse. Müofunktsionaalse teraapia integreerin ka vanemate laste ja täiskasvanute ortodontilise raviga, et saavutada ootuspärast ravi edenemist ja võimaldada probleemivaba tulemuse püsimist.

Ravi vajaduse põhjused

Põhjuseid, mis viivad ortodontilise ravi vajaduseni on erinevaid, kuid enamus juhtudel on need geneetilist laadi ja ei ole alati välditavad. Mõningad varase lapsepõlve harjumused võivad samuti anda oma osa probleemide tekkimisele ja näiteks pöidla imemine, teatud keele funktsiooni eripärad, piimahammaste liiga varajane kaotus kaariese tõttu või luti kasutamine peale esihammaste lõikumist on välditavad.

Pideva ninahingamise võimaldamine koos müofunktsionaalse tasakaalu loomise või taastamisega õigeaegselt e esimese kümne eluaasta jooksul, võimaldab paljudel juhtudel vältida ortodontilise ravi vajadust või lihtsustab seda märkimisväärselt.

Näidustusi ortodontiaks on suutervise seisukohalt mitmeid, kuigi inimesele endale on enamasti  esmatähtis just esteetiline külg ja see on ka sagedaseim põhjus, miks ortodontilise ravi sooviga minu poole pöördutakse. Lisaks on ortodontia näidustatud ka juhtudel kui sa hammaste asendite tõttu ei saa iseseisvalt head hügieeni võimaldada (hea hügieen omakorda tagab kogu suutervise), kui hammaste asendite tõttu on nende funktsioon või rääkimine häiritud ja tihti ka põhjusel, et võimaldada muu ravi edukat teostamist tegemata selleks mõistlikkuse piiridest suuremaid kompromisse. Sageli ei saa näiteks proteetilist ja parodondi (hammast ümbritsevate erinevate kudede kompleks) ravi või implantoloogiat vajalikul ja sobival viisil teostada eelneva ortodontilise ravita.

Raviplaan ja toetavad diagnostilised tegevused

Ravi on võimalik teha vastavalt vajadusele ainult ühele või mõlemale kaarele korraga, kuid enamasti on ühe kaare hammaste asendite muutmisel vajalik ka teise kaare asendite muutmine hambakaarte kokkusobivuse, e normaalse hambumuse tagamiseks kuna alumine kaar on ülemisest väiksem ja kujundlikult öeldes käib alumine kaar ülemise kaare sisse.

Ravi kapedega ei ole vaid esteetiline hammaste rivistamine, kuigi seda ekslikult nii ka tehakse, vaid nii nagu iga korrektne ortodontiline ravi, mis on mõeldud kogu hambumuse komplekse mitmekesisuse korrigeerimiseks, et see saaks toimida pinge- ja probleemivabalt, toetades sellega samas tervist tervikuna.

Ravi digitaalseks planeerimiseks ja kapede tootmiseks on alati vajalik diagnostika ja see sisaldab endas mitmeid tänapäevaseid digitaalseid röntgenpilte, suu 3D skaneerimist digitaalsete mudelite, e hambakaarte koopiate saamiseks ja digifotosid hammastest ja näost. Kogu selle info ühendamine ravi planeerimiseks mõeldud programmi võimaldab luua detailse raviplaani, e ravi etapiviisilise kajastuse nii kirjas, pildis kui videos, st enne kui tellid kaped ja alustad raviga, on sul juba ka visuaalis ette teada hammaste asendid ja väljanägemine ravi lõppedes. Selline lähenemine annab sulle kindlasti ka kindlustunde ravi üle otsustamisel. Diagnostiline materjal võimaldab ühtlasi tutvuda ka ortodontilise ravi õnnestumiseks vajalike taustsüsteemidega, st kontrollida lõualuude üldist seisundit, põletike ja muude muutuste esinemist luus, igemetes ja hammastes, et sind probleemide esinemisel suunata vastavate spetsialistide juurde ravile.

Diagnostika tegemisest kapede kasutuselevõtuni kulub enamasti asjade sujuval laabumisel aega kuni poolteist kuud, mille jooksul vahetan sinuga infot raviplaani osas ja selle sobivusel tellime kaped.

Olenevalt ravi keerukusest on vajalik teatud arv kapesid. Saad kaped ravi alustamisel enda kätte ja vahetad neid iseseisvalt uute vastu iga kahe nädala tagant. Igal järgmisel uuel kapel on hammaste asendeid muudetud rivistumise suunas 0.1-0.25 mm võrra ja nii liiguvadki hambad algsest asendist samm-sammult ette planeeritult ja täpselt soovitud rivistumise suunas. Hammastele ei tohiks avaldada liiga suurt survet korraga, samas liiga väike surve ei anna soovitud tulemust. Eelnev tingibki spetsiaalsete materjalide ning kindla arvu kapede kasutamise vajalikkuse hammaste rivistamiseks, millest omakorda sõltub otseselt ravi kestus ja hind.

Senise kogemuse pealt saan öelda, et valdav osa ravijuhte jääb kestvuselt vahemikku 8-14 kuud, aga vahel tuleb ette ka paari kuu või isegi paari aasta pikkuseid ravisid.

Ravi õnnestumiseks vajalikud eeltingimused

Kapedega ravi kasuks otsustades on oluline mõista teatud olulisi nüansse, sest ravi õnnestub vaid kui järgid täpselt ravi õnnestumiseks antud juhiseid. Olen kirjutanud põhjalikult eeldustest eraldi postituse, soovitan sul sellega kindlasti tutvuda.

Ravi kulg ja tulemus

Ravi kulg ja tulemus ei ole meditsiini ühelgi erialal 100% ette ennustatav vaid on 100% ette planeeritav. Selle plaani täitumist on võimalik omalt poolt juhtida juhiste täpse järgimisega ja vajadusel saab plaani korrigeerida, et saavutada soovitud tulemus. Nii on ka ortodontias üldiselt ja samuti kapedega ravi korral. Kuna ravi on täpselt ette planeeritud ja juhitud individuaalsete kapedega, siis on nihked minimaalsed ja nende ulatus sõltub iga erineva hamba n-ö keerukusastmest rivis ning kui ravi tulemus ei peaks sinust sõltumatutel põhjustel vastama raviplaanis ette nähtule, siis teeb kapede tootja oma kuludega ravi raviplaaniga vastavusse viimiseks vajalikud lisakaped.

Detailselt raviplaanilt näeme hammaste liikumise ja asendite muutumise iga kapega ning näeme ka ravi lõpptulemuse hammaste lõpliku asendiga, st tead juba enne ravi alustamist, millise tulemusega ravi lõpeb. Raviplaani sobivuse korral saame esitada juba tellimuse kapedele, mis enamasti jõuavad meieni paari nädalaga. Tootja saadab meile esimesed 15-20 kapet ja ülejäänud kui sinnani on kõik liikunud ootuspäraselt. Selline lähenemie annamb meile võimaluse teha võimalike nihete korrigeerimisi ka ravi kestel. Kapede saabumise aega arvestades saame ka broneerida visiidi nupukeste liimimiseks hammastele, muude erinevate toimingute sooritamiseks (nt hammaste vahede avamiseks) ja kapede kasutuselevõtuks. Samal visiidil annan sulle ka kõik juhised, et saaksid kapedega iseseisvalt hakkama. Visiidid ravi ajal planeerin sõltuvalt raviplaani vajadustest ja ravi edenemisest ning need lepime kokku jooksvalt. Näiteks keskmise keerukusega aastase ravi korral tuleb koos esimese kapede kasutuselevõtu visiidiga kokku 4-5 visiiti.

Kapede kandmine

Senise kasutajate (u 300 uut ravijuhtu aastas) ja isikliku kapedega ravi läbimise kogemuse pealt toon järgnevalt välja ka mõningad olulised (mõnel juhul ka kui probleemsed) momendid kapede kandmisega seoses: rääkimine; suukuivus; kapede kandmine esimesed kaks nädalat.

Juhul kui oled nn rääkiva töö peal ja koged siiski kapede tõttu alguses takistavat muutust oma kõnes, siis aitab kui loed paaril, kolmel korral 20-30 minutit korraga teksti selge ja arusaadava häälega, kõik sõnad korralikult välja hääldades, artikuleerides. Nii kiirendad aju ja lihaste kohanemist uue olukorraga. Senise kasutajate kogemuse tagasiside pealt saan öelda, et inimesed kogevad kapesid pigem kõne selgemaks ja voolavamaks muutvana, kuna teadvustamise fookus on tavapärasest rohkem suunatud rääkimisele.

Vahel kogevad inimesed kapedega alguses suud kuivana, kuigi sülje eritumine suus vähenenud ei ole. See on tingitud lihtsalt uudsest ja ebatavalisest olukorrast suus, kus plastmassist kaped ja limaskestad omavahel kokku puutuvad. Sellisel juhul pakub leevendust huulte ja suu niisutamine. Tegemist on mööduva nähtusega.

Esimesed kaks nädalat on kapedega nii nagu iga uue asjaga elus – meie ajule on tegemist perioodiga, mis võib olla väljakutse selles mõttes, et on vaja harjuda uue olukorraga, kohandada harjumusi ja võtteid, käituda uudselt teatud situatsioonides. See võib olla alguses igapäevast stressitaset tõstev, kuid kui pead meeles seda, et ajul kulub uute olukordadega kohanemiseks maksimaalselt kaks nädalat, siis suudad suurema vaevata kohaneda ja raskemates olukordades säilitada teadlikku suhtumist ning käitumist.

Ravi maksumus ja leping

Sõltuvalt kapede arvust ja ühe või kahe kaare ravist jääb ravi maksumus vahemikku 1500-4000 eurot kuid senise kogemuse pealt saan kinnitada, et enamus ravid on kahe kaare ravid ja hinnaga vahemikus 3500-3750 eurot. Esmasel konsultatsioonil (45 eurot) annan sulle kogu info ravi iseloomust, võimalustest, sobivusest, kestvusest ja maksumusest ning kui see sinu ootusetele ja vajadustele vastav, siis alustame detailse raviplaani koostamist (150 eurot) ja selleks on sul vaja diagnostikale tulla (100 eurot). Raviplaanid on jõus kolm kuud diagnostilise materjali vananemise tõttu ja kolme kuu möödudes plaani tootmisest loeb kapede tootja olukorra ravist loobumiseks ning kapesid sama raviplaani alusel enam toota ei saa. Detailne raviplaan on ühtlasi ka kapede tootmisplaan, st väljendab reaalseid liikumisi ja reaalset lõpptulemust.

Ravi eest tasumine toimub kahes osas. Esimene osa kapesid tellides ning see on mõeldud kapede tootmise kulu katmiseks ja teine kaped kasutusele saades. Ravi summa sisaldab kõik raviks vajalikud visiidid ja materjalid kuni on saavutatud raviplaani kohane tulemus.

Maksmiseks võid kasutada ka soodsat inBank järelmaksu aastase intressiga 9%. Saad lepingu sõlmida otse dr Kalle kodulehe ravi rahastamise alalehelt. Järelmaksu taotlust esitades anna nõusolek andmete kontrolliks EMTA-st, siis ei pea sa enamasti täiendavaid dokumente esitama. Soovitan vajadusel kasutada pikemat perioodi, et hoida igakuised maksed madalad, sest kui on soov laen varem tagasi maksta, siis sellega ei kaasne täiendavaid kulusid.

Lepingut ravile ei ole ma siiani teinud, sest ravile Eestis ja ka kuskil mujal garantiid anda ei saa ning kogu ravi tulemus sõltub suuresti patsiendi pühendumusest, st kuidas jälgitakse raviarsti ja tootja poolseid juhiseid ravi õnnestumiseks. Materjalide osas on olemas tootjapoolne garantii ja ühtlasi tagab tootja vajadusel lisakapede tootmise, juhul kui ravi tulemuses ja raviplaanis esineb mittevastavusi. Lisaks on alati lepingu eest ka kirjavahetus, raviplaan ja esitatud ning makstud arved.

Probleemid ja küsimused

Probleemide või küsimuste tekkides ravi ajal palun sul minuga alati koheselt ühendust võtta kodulehe www.drkalle.ee all paremas nurgas leiduva vestlusvidina abil.

Peale kapede tellimist  ja tasumist soovitan vabade aegade nappuse tõttu aegsasti broneerida ka endale tunnine visiidi aeg kapede kasutuselevõtuks. Aeg võta vähemalt kahe nädala kaugusele. Teenusena vali “Ravi arstiga kokkuleppel 60”.

Kui sul on veel täpsustavaid küsimusi või täiendavaid ettepanekuid, siis võta ühendust ja vastan neile hea meelega ning tutvu kindlasti ka teise sama teemat puudutava postitusega.

Vaata ka teisi postitusi

dr Kalle patsiendiportaal

Värav Sinu suutervise andmeteni ja suhtluseks dr Kalle meeskonnaga.