...
BLOGI

Eeltingimused kapedega ortodontia õnnestumiseks

Eeltingimused kapedega ortodontia õnnestumiseks

 

Kapedega ravi kasuks otsustades on oluline mõista teatud olulisi nüansse, sest ravi õnnestub vaid kui järgid täpselt ravi õnnestumiseks antud juhiseid.

Nii nagu iga ravi puhul on ka siin oluline, et ravi tehtaks võimalikult väikeste kompromissidega, st et seda ei tehtaks, millegi muu arvelt. Lihtsamalt öeldes mõtlen sellega, et kui tuled ravile hammaste rivistamise sooviga ja sul on ilusad ja terved hambad ning terve luu, millesse hammaste juured on kinnitunud, siis on oluline, et ka ravi lõppedes on sul endiselt terved hambad ja luu ning lisaks ka sirged hambad.

Antud juhiseid täpselt järgides on ravi täpne, kiire ja turvaline.

Õnnestumiseks on vajalik järgmine:

  • Motiveeritus kapesid kanda kogu aeg ning eemaldada vaid söömiseks, joomiseks ja hammaste puhastamiseks on kogu ravi õnnestumise vundamendiks. Opimaalne kasutusaeg on 22 tundi ööpäevas, st kaped peavad olema suus nii päeval kui öösel. Kapevabu päevi ravi ajal esineda ei tohi. Kapevabad päevad põhjustavad garanteeritult kiireid ja ulatuslikke tagasilangusi nii, et võid paaripäevase kapeta olekuga põhjustada suure osa tehtud töö tühistamise. Pikema kapeta oleku korrav võib juhtuda, et tuleb teha uus diagnosika ja raviplaan ning alustada raviga otsast peale. Tahan eelnevaga rõhutada, et kuigi tegemist on suust eemaldatava aparaadiaga, siis peab see siiski kogu aeg olema suus ja on mõeldud eemaldamiseks vaid teatud erandjuhtudel, sest ortodontilise raviga loome hammastele suurenenud liikuvuse ja sellises olukorras kapeta olek tagab hammaste asendite kiire muutuse soovitust erinevaks. Korraga võiks kape olla suust ära maksimaalselt 30 minutit ja mida vähem, seda parem. Üldine trend peab olema selline ja kui vahel harva erinevatel põhjustel on vaja limiite eirata, siis tuleb valida tegevused kapedega, st joogid ja pehmemad söögid tarbida kapesid suust eemaldamata. Kuna hambad on ka ortodontilise ravita loomult minimaalselt liikuvad, siis on ortodontiline hammaste liigutamine kapedega lihtne ja ootuspärane kui ei eksita kandmise nõuetes. Pideval, sagedasel ja pikal kapedeta olemisel ravi ajal sead sa ohtu luu normaalse moodustumise ja taastumise, millega võid kaotada luud, ravi võib tagasilanguste tõttu oodatust pikemaks venida ning kaasneda võib hammaste suurenenud tundlikkus.
  • Iseseisev hügieen peab olema hea ja vajadusel tuleb ravi ajal käia tihedamini hügienistil hammaste puhastuses. Mõõduka igemepõletikuga saab terve organism hästi hakkama, kuid mõõdukast suurema põletikuga võivad kaasneda pöördumatud kudede kahjustused ja kuna ortodontilise ravi korral on tegemist hammaste liigutamisega luus ja selleks peab mingitest kohtadest juure ümber luu kaduma ja kuskile taas juurde tekkima, siis mõõdukast suurema põletikuga sead ohtu ravi õnnestumise. Soovitan enne ortodontilise raviga alustamist teha hügienistil hammaste puhastus ja ravi käigus jälgin sinu igemete seisu, et tagada turvaline ravi kulg ning vajadusel suunan sind hügienistile kuid mõistlik on hügienisti visiitidel käia ravi ajal kvartaalselt. Valdavalt on põhjuseks see, et kuigi kaped on lihtsalt eemaldatavad hammaste puhastamiseks, siis 24/7 on need siiski suus ja takistavad hambaid ümbritsevate kudede hambaid puhastava hõõrdumise, mis soodustab katu kogunemist hammastele.
  • Kapedega ei tohi süüa, juua võib vaid puhast vett. Tehniliselt saab nendega söödud, aga tulemuseks on see, et söödu ja joodu massid pääsevad kape alla ja hoiavad hambad sisuliselt happe- ja suhkruvannis, mis viib pideva ja kestva happerünnakuni emaili kahjustumisega. Söömiseks ja joomiseks eemalda alati kaped ja peale söömist loputa suu ja kape ning aseta kape uuesti hammastele. Üldiselt hea hügieeni ja tervisliku dieedi korral hambaid harjaga pesta ei ole iga kord vaja ja piisab kui teed seda kahel korral päevas: kord hommikul ja kord õhtul. Tavaliselt ma harjamist vahetult peale toitumist ei soovita aga kuna kaped takistavad hambapindade loomulikku puhastumist huulte, põskede ja keele toimel, siis on harjamine paljudel juhtudel põhjendatud. Senise kapede kasutajate tagasiside põhjal saan öelda, et inimesed kogevad kapesid toetavana kahjulikest söömisharjumustest vabanemisel, sest ei vaevu iga isu korral kapesid suust eemaldama ja nii jääb ka näksimine ja erinevad joogid päevasest menüüst lihtsal viisil välja.
  • Nendele hammastele, mida on vaja rohkem liigutada või milledest on vaja tuge võtta, paigutatakse liimimise teel  hamba värvi väikesed nupud (ingl attachments). Nupud võimaldavad hammaste liigutamise paremat kontrolli  ja nii saad kiiremini parema ja kombineerides ravi müofunktsionaalse teraapiaga saad püsivama tulemuse. Kapedel on nupukeste kohtadel õõnsused ja nii võtab kape kontrollituma haardega hambast kinni. Ravi ajal pead iseseisvalt igapäevaselt jälgima, et kõik nupukesed oleksid endiselt oma kohtadel ja nende eemaldumisel koheselt mulle teada andma, et saaksin need esimesel võimalusel tagasi liimida. Nupukesed irduvad harva, peamiselt kape jõudude mõjul (kui nupuke on halvasti kinnitunud) või kõva toidu söömisel nii, et nupuke jääb ette. Ravi lõppedes eemaldan kõik nupukesed hammastelt.

 

 

  • Kapedega ravi korral on oluline, et kape on alati korralikult hammastele põhjani surutud, sest nii saab kape avaldada hammastele ette nähtud survet nende liigutamiseks vajalikku asendisse. Oluline on just see, et kohe esimesel päeval kui võtad uue kape (ja nii alati iga uue kapega), saad ka kape lõpuni põhja surutud. Selleks on olemas  käpärased abivahendid kummirulliku näol, millega on mugav hambaid kokku hammustades kape lõpuni hammastele suruda ja mille vastuvõtul kaasa annan. Kui kape ei lähe lõpuni hammastele peale, siis on selleks mingi takistus ja enamus juhtudel on selleks kasutamisega eksimisest tingitud mahajäämus liikumistes, mille korral tuleb sellest kohe mulle teada anda. Kape on plastmassist ja kõik materjalid väsivad ning toode on kujundatud nii, et paaril – kolmel esimesel päeva tegeleb ta hammastele uue asendi loomisega ja ülejäänud aja paarinädalasest ajast on ta mõeldud uue asendi fikseerimiseks. Kui esimesest päevast kapesid korralikult hammastele ei suru, siis väsib materjal ikka oma loomulikul viisil ja kui ühel hetkel siis materjali väsimise tõttu ka kape hammastele saad, ei pruugi ta enam hambaid aktiivselt liigutada ja nii jääb ruumipuuduse probleem märkamata ning järgmiste kapede hammastele saamine on endisest keerulisem.
  • Alustades raviga pead mõistma, et ravi tulemuse püsima jäämiseks, e ravi õnnestumiseks tervikuna, on peale aktiivset raviperioodi vajalik retentsiooni kandmine. Sisuliselt tähendab see ravikapedele sarnaste retensioonikapede kandmist. See hoiab hammaste asendid sellisena, nagu need on, ravi lõppedes ja retentsiooni tuleb kanda sisuliselt nii kaua kuni soovid, et hammaste asendid püsiksid, st alati. Esimesed kaks kuni neli  kuud kogu aeg nii nagu oled kandnud ravikapesid. Peale nelja esimest kuud üks aasta igal ööl, siis kolm kuud üle öö ja kolm kuud kahel ööl nädalas ning sealt edasi alati regulaarselt ühel ööl nädalas. Hammastel on erinevatel põhjustel soodumus n-ö tagasilangusele ja retentsiooni puudumisel see ka alati juhtub, sõltumata sellest kui hästi hambad on rivistatud või millist tehnoloogiat selleks on kasutatud. Ligikaudu 20% minu patsientidest on inimesed, kes on juba varasemalt läbinud ortodontilise ravi kuid, kes ei ole ühel või teisel põhjusel kandnud retentsiooni või ei ole algselt tehtud retensiooniaparaati. Rivistatud hambad võivad asendeid muuta väga erineva kiiruse ja ulatusega, alates mõnest päevast ja ühest hambast hammaste grupini ja juba sirge rivi korral hakkab sulle ka väiksemgi muutus hästi silma ja muutub häirivaks. Ravi kordamise vajaduse vältimiseks peab püsivalt kandma retentsiooni.

Kui sa ei ole motiveeritud kohe algusest kandma retentsioonikapesid nii nagu varem kirjeldasin, siis on variant kombineerida neid retentsioonikaarega, mis on sisuliselt traat ja mille saab püsivalt liimida esimeste hammaste sisepinnale, st silmahambast (kihvast) silmahambani ja võimalusel mõlemal kaarel. Nii hoiab kaar esimesi hambaid paigas ja paaril ööl nädalas peaksid sellisel juhul vaid kapet kandma ja seda selleks, et kogu kaart tervikuna hoida nii nagu raviplaanis. Püsiva kaare puhul ei ole hügieeni hoidmine sama lihtne, aga on samuti teostatav.

Minu esimene soovitus on retentsioonikaped või kape ja traadi kombinatsioon, sest näen seda sageli, et inimesed, kellel on kasutuses vaid retentsioonikaar, püsivad rivistatuna traadiga ühendatud esimesed kuus hammast kuid need omakorda on nihkunud ülejäänud hammaste suhtes ning nii tekib taas vajadus ravi korrata. Kogu kaare hammaste asendite püsimise tagab vaid retentsioonikape ja selle regulaarne kasutamine ning nii püsib kaar terve sõltumata sellest, mis jõud mõjuvad hammastele ja kuidas muutuvad sinu lõualuud tervikuna.

Tagasilanguseni ja asendite muutumiseni viivad luu ja igemete n-ö mälu, lõualuule ja hammastele mõjuvad erinevad jõud, ka mälumisjõud, aga ka pidev ja katkematu lõualuu muutumine ja kasv.

Retentsioonikaped kuuluvad ravi hinna sisse ja tulevad ravikapedega kaasa ning neid saab hiljem n kadumisel, kulumisel või purunemisel juurde tellida. Retentsioonitüübi üle saab otsustada ravi lõpus ja seda saab ka hiljem vastavalt soovile muuta.

Ruumipuuduse korral saab hambakaarele hammastele ruumi juurde mitmel erineval moel ja enamasti kasutatakse neid võimalusi kombineerituna. Meetoditeks on hammaste kallutamine, hambavahede avamine, hambakaarte laiendamine, hammaste ette- ja tahapoole liigutamine rivis ja hammaste eemaldamine. Olukorras, kus ruumi on üle ja hammastel on suured vahed, saab kasutada samu meetodeid.

Kuna hambajuured ei ole sümmeetriliselt ümmarguse läbilõikega, vaid enamasti ovaalsusele kalduvad, siis ka ühejuureliste hammaste pööramine ümber oma telje võtab rohkem aega. Visuaalselt sinule väikese tööna tunduv paari hamba asendimuutuse esilekutsumine võib siiski kogu kasutatava tehnikaga, mida on tarvis lisaruumi loomiseks ja hammaste rivistamiseks, kujuneda rohkem aega võtvaks raviks.

Vahede avamine (ingl IPR-interproximal reduction), tähendab hammaste lihvimist laiusest kitsamaks ja seda kõige prominentsema küljekumeruse osas, e hamba küljel oleva hammaste omavahelise kontakti kohas, et hammastel tekiks juurde ruumi üksteise kõrvale rivvi liikuda. Sisuliselt on tegemist 0.1-0.6 mm loomisega ühe hambavahe kohta, e 0.05-0.3 mm hamba kohta selles vahes, kus IPR on vajalik. Võrdluseks toon näitena juuksekarva paksuse, mis on 0.05-0.1 mm. IPR võimaldab ühena mitmest kasutatavast tehnikast vältida hamba eemaldamist ruumipuuduse korral. Õigesti tehtuna ei tekita see nähtavat muutust hamba kujus, ei tekita hammaste tundlikust ja ei oma mingi ohtu sulle tervikuna.

Osadel juhtudel tuleb kanda elastikuid ehk sikuteid – sisuliselt on need venivad kummirõngad, mis kinnitatakse ülemiselt hambakaarelt alumisele ja mis aitavad parandada hambakaarte omavahelist asendit ja suunata jõulisemalt teatud hammaste liikumist. Elastikud annan sulle kaasa kui raviga alustame ja neid on lihtne iseseisvalt paigaldada.

 

Ravi jooksul liigutatakse erinevate kapedega eri ajal erinevaid hambaid ja seetõttu võib ravi kestel esineda tundlikkust erinevates kohtades hambakaartel.

Probleemid ja küsimused

Probleemide või küsimuste tekkides ravi ajal palun sul minuga alati koheselt ühendust võtta kodulehe www.drkalle.ee all paremas nurgas leiduva vestlusvidina abil.

Kui sul on veel täpsustavaid küsimusi või täiendavaid ettepanekuid, siis võta ühendust ja vastan neile hea meelega ning tutvu kindlasti ka teise sama teemat puudutava postitusega.

Vaata ka teisi postitusi

dr Kalle patsiendiportaal

Värav Sinu suutervise andmeteni ja suhtluseks dr Kalle meeskonnaga.